ปรับ X.1

Adapt ช่วยรักษาสมดุลของร่างกายด้วยสารประกอบธรรมชาติที่พบในหญ้าข้าวโพดที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่เรียกว่า 6 เมทอกซีเบนโซอะเซเนตหรือ 6MBOA

สารประกอบธรรมชาติเหล่านี้ถูกทำให้เป็นไมโครไนซ์และห่อหุ้มอยู่ในน้ำบริสุทธิ์เพื่อการดูดซึมสูงสุดในร่างกาย