ผู้ก่อตั้งตลอดกาล #2

24 ปรับ X.1

มีคุณสมบัติ 5 เดือน @115CV

สมาชิกอาเรโก้

625 บีวี/156 ซีวี

Adapt ช่วยรักษาสมดุลของร่างกายด้วยสารประกอบธรรมชาติที่พบในหญ้าข้าวโพดที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่เรียกว่า 6MBOA

สารประกอบธรรมชาติเหล่านี้ถูกทำให้เป็นไมโครไนซ์และห่อหุ้มอยู่ในน้ำบริสุทธิ์เพื่อการดูดซึมสูงสุดในร่างกาย